"És simplement EL local alternatiu
de Girona, no n'hi ha un altre, per
proposta musical i per esperit"